หินคลุก
หินคละไซส์ ผสมฝุ่น ใช้สำหรับปรับพื้นที่ หรือถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

หินคลุก

    ถนนเชียงใหม่-พร้าว เชียงใหม่

    จันทร์ - เสาร์ : 7.30 - 17.00                ปิดวันอาทิตย์

    Mon - Sat : 7.30 am - 5.00 pm.              Close on Sunday