อินเตอร์ล็อคโค้ง (80ซม.)

บล็อกประสาน ประกอบ และติดตั้งง่าย ล้อมเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 80 ซม.

อินเตอร์ล็อคโค้ง (80ซม.)

WEIGHT
QTY / ROUND
Style

    ถนนเชียงใหม่-พร้าว เชียงใหม่

    จันทร์ - เสาร์ : 7.30 - 17.00                ปิดวันอาทิตย์

    Mon - Sat : 7.30 am - 5.00 pm.              Close on Sunday